Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bűbáj A - Cs

Angyalok.

Az angyal szó a görög angelosz kifejezésből ered, ami annyit jelent: hirnök, küldött.  Elsőként az ótestamentumban talákozhatunk az angyalokkal és a köztük levő hierarchiákkal.Az angyalok Isten üzenetét közvetítik. Az angyalok szigorú hirearchikus rendben élnek. Kilenc rendjük különböztethető meg: szeráfok, kerubok, trónusok ( királyi székek ), uraságok, erősségek ( erények ), hatalmasságok, fejedelemségek, arkangyalok és angyalok.

A szeráfok és kenubok egészen az ókori időkig az emberek között éltek. Mítikus – félig állati, félig emberi – lények voltak. A trónusok közvetlenül Isten szolgái, míg őket segítik az uraságok, erősségek és a hatalmasságok. A fejedelemségek éas az arkangyalok átjárnak a materiális földi lét és az isteni szférák között. Az angyalok között léteznek védő és segítő angyalok.

Az angyalok között léteznek jó és rossz angyalok. Az utóbbiak a sötét erőket képviselik. Ők a sátán küldöttei, hírnökei, a gonosz szellem lényei. Ők okolhatók az emberiséget sújtó járványok, természeti és természetfölötti katasztrófák előidézésével, de ahogy az Úr angyalai, úgy a sátán angyalai is egy-egy kiválasztott személyre gyakorolnak hatást.

Asztrológia

Az ember már időszámításunk előtt 30000 évvel megpróbált térképet rajzolni a csillagok éjszakai útjáról. Elsőként a babilóniai kaldeusok készítettek feljegyzéseket kalendáriumaikban arról, hogy  a csillagok meghatározott útvonalon haladnak, míg a bolygók útiránya változik. Megfigyelték, hogy ezek az éjszakai vándorok (Hold, a Vénusz, a Merkur, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz) mozdulatlan csillagképek – elnevezésük szerint konstellációk – előtt haladnak el, s hogy ezek az együttállások analógiában vannak az ember életével.Ahogy folytatódott a csillagok és a bolygók vizsgálata, egyre inkább beigazolódtak a sejtések, amelyek összefüggést láttak az égitestek helyzete és az emberi természet megnyilvánulásai között.

A horoszkóp lehet Azték, Nyugati vagy más néven: Mediterrán, Kelta, Kínai, illetve bolygók állása szerinti, fa, virág illetve állat horoszkóp.

Megjegyzésem: Horoszkópot nem szoktam készíteni, mivel a bolygók mozgása, pályája, távolsága változik. Viszont a név (kivéve, névváltozás) születési dátum nem változik. Így a számmisztikát részesítem előnyben; már a hibás horoszkóp számítások is igazolják a nézetemet. A névelemzésekkor csak érinteni szoktam az asztrológiát, de akkor is a Cheiro féle dátumozást szoktam figyelembe venni, mivel a mediterrán horoszkópok is más-más idővallumot társítanak a csillagjegyekhez.

Lásd a linket:

http://www.life.hu/tested-lelked/ezoteria/20110127-mas-a-csillagjegyed-mint-hiszed.html

Aura

Az emberi aura az az energiatér, amely minden irányból körülveszi a fizikai testet, háromdimenziós, és egészséges ember esetében tojás alakú. Az alakja, mérete, a színei és a színek tisztasága meghatározott jelentéssel bírnak az ember fizikai, érzelmi, mentális és spirituális állapotát illetően.

Tapasztalta-e már mások auraterét?Erre a kérdésre az alábbi tesztre kapott válasz alapján  kaphat választ. Ha már egy kérdésre is igennel válaszolt, akkor már tapasztalta, érezte az aura teret.

Bizonyos emberek társaságában szokta-e úgy érezni, mintha kiszívnák az erejét?

( Energia vámpírral volt dolga )

Társít-e bizonyos színeket egyes emberekhez? ( Például: „Szürke ez az ember”)

Megérezte-e már, ha valaki erősen önre nézett?

Érzett-e már azonnali rokonszenvet vagy ellenszenvet valaki iránt?

Érzékelte-e már valaha a másik ember tettei mögött rejlő igazi emíciót?

Keltenek.-e önben bizonyos hangok, színek és illatok kellemes vagy kellemetlen érzetet?

Ideges és ingerült lesz-e elektromos viharoktól (zivataroktól)?

Tapasztalta-e, hogy egyes emberek jobban feldobják és feltöltik energiával mint mások?

Történt-e már önnel, hogy megmerevedett, nyugtalan vagy ingerült lett, amikor belépett egy szobába, érezte-e már, hogy vannak szobák, ahol szívesen elidőzik, másokból meg menekül?

Történt-e már önnel, hogy nem vette tudomásul, vagy elfojtotta magában az első benyomást valakivel kapcsolatban, ám az később igazolódott?

Előfordul-e, hogy bizonyos szobákat kényelmesebbnek és kellemesebbnek talál, mint másokat? Érez-e különbséget az egyes szobák között?

Érzett-e valaha különbséget a saját szobája és a testvérei (szülei) gyerekei szobái között?

Csakra

Az aurában, illetve az emberi testben található energiapont. A hét fő csakrát  azok a pontok adják, ahol a legtöbb energiavonal keresztezi egymást az aurán belül. Létezik négy felsőbb csakra, amelyek a fizikai testhez nem, csak az aurához kötődnek.

A hét fő csakra egymás alatt helyezkedik el testünk középvonala mentén.Ezek: a korona csakra, a homlok csakra, a torok csakra, a szív csakra, a napfonat csakra, a hasi csakra, a gyökér csakra. 

Misztikus világ

A lap tetejére